วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้บริหารพบบุคลากร แม่โจ้-ชุมพร

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดประชุม “ผู้บริหารพบบุคลากร” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แบบ ททท. (ทำทันที) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของบุคลากรให้ได้รับการแก้ไขและพัฒนา โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน