วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณบดีนำทีมผู้บริหารแม่โจ้-แพร่ฯ หารือผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบปะหารือกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแสดงเจตนารมณ์ในบทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแพร่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและอุดมศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่

ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (สัญจร) รับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยม ในจังหวัดแพร่