โครงการอบรม “การส่งเสริมการปลูก “กัญชง(เฮมพ์)” เชิงพานิชย์ (รองรับกฎกระทรวงใหม่) รุ่นที่ 3

โครงการอบรม “การส่งเสริมการปลูก “กัญชง(เฮมพ์)” เชิงพานิชย์ (รองรับกฎกระทรวงใหม่) รุ่นที่ 3
จัดอบรมโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บจก. ชนิกรณ์เทรดดิ้ง ใน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสไตล์รีสอร์ทสวนทวีชล ห้องหอคำ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
‼️ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,800 บาท (1วัน) จำนวน 150 ท่าน เลขที่บัญชี 078-1-36712-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ชื่อบัญชี บจก. ชนิกรณ์เทรดดิ้ง
ติดต่อสอบถาม : 062-9524599 , 081-4545961
ลิ้งสมัครอบรม :
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScgqNT9UtPUtwRhuu…/viewform

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน