วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ทายาทคุณพระช่วง มอบเงินหนึ่งล้านบาท​ เพื่อจัดตั้งกองทุนคุณพระช่วง​ส่งเสริมทุนการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่

09 พ.ย. 2019
11

ทายาทคุณพระช่วงมอบเงินหนึ่งล้านบาท​ เพื่อจัดตั้งกองทุนคุณพระช่วง​ส่งเสริมทุนการศึกษาให้ลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ รศ.ดร.วีระพล​ ทองมา​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้​ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากแพทย์หญิง ปานทิพย์ วิริยะพานิช เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนช่วง เกษตรศิลปการ และคุณหญิง สำอาง” โดยมุ่งให้เป็นกองทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานเกษตรกรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้​ เพื่อเป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มาเรียนเกษตรมากยิ่งขึ้น​ และกลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และชุมชนให้เป็น Smart Agriculture จึงได้มอบทุนก้อนแรก​ จำนวน 1 ล้านบาท และจะมีเพิ่มอีกเรื่อย​ ๆ​ ตลอดจนขอเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพ​ ”กองทุนช่วง เกษตรศิลปการ และคุณสำอาง” ดังกล่าวได้ที่มหาวิทยาลัยต่อไป โอกาสนี้​ อธิการบดีได้แสดงความขอบคุณ​ และขออนุญาตเผยแพร่เจตนาดี ของเครือญาติคุณพระช่วงให้ทราบโดยทั่วกันทั้งประเทศ​