วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ผลสรุป คดีการทำร้ายร่างกายนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่ สื่อต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกทำร้ายร่างกาย

07 พ.ย. 2019
12

ตามที่ สื่อต่างๆ ได้มีการเผยแพร่ข่าวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ถูกทำร้ายร่างกายจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอชี้แจงการดำเนินการในกรณีดังกล่าว ดังนี้

กรณีที่ 1 ภาพและบทสนทนาที่มีการกล่าวอ้างถึงนักศึกษาสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตรถูกทำร้ายร่างกายจากการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษารุ่นพี่ ในภาพปรากฏบุคคลชายที่มีแผนหลังมีรอยฟกช้ำ อันระบุว่าเกิดจากการถูกฟาดด้วยก้านกล้วย ทุบด้วยไม้หน้าสามห่อผ้า นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณด้านหลังหอพักเอกชนแห่งหนึ่ง นักศึกษารุ่นพี่จำนวน 9 คน ได้พารุ่นน้องไปทำกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต อยู่นอกเหนือจากกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีการใช้ก้านกล้วยทำร้ายร่างกายจริง แต่ยืนยันว่าไม่มีการทุบตีด้วยไม้หน้าสามห่อผ้าอย่างที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นการกระทำเกิดกว่าเหตุ และเป็นความผิดที่มหาวิทยาลัยห้ามโดยเด็ดขาด มีโทษทางวินัยนักศึกษา จากกรณีดังกล่าว นักศึกษาพร้อมทั้งผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีความกับผู้กระทำผิด แต่ร้องขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรการด้านวินัยนักศึกษากับผู้กระทำความผิด โดยการพักการเรียน จำนวน 2 ภาคการศึกษา ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้เข้าไปเยียวยาจิตใจพร้อมสร้างความเข้าใจกับผู้เสียหายและผู้ปกครองแล้ว

กรณีที่ 2 ภาพบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่ามีนักศึกษา (น้องบี ประมง) ขาหักจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ฯ ทางมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า มีนักศึกษาที่ชื่อ น้องบี จริง แต่ได้รับบาดเจ็บที่ขา เนื่องจากถูกสุนัขกัด มิได้เกิดจากสาเหตุกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ฯของมหาวิทยาลัย

กรณีที่ 3 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำถูกทำร้ายร่างกาย และได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.แม่โจ้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ สภ.แม่โจ้ ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดภายในมหาวิทยาลัย จากการสอบสวนข้อเท็จจริง คาดว่าถูกทำร้ายโดยการใช้มือทุบบริเวณเอว จำนวน ๔ ครั้ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ที่มีระบบการตรวจค้นอาวุธ สิ่งเทียมอาวุธ สิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าร่วม ประมาณไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ประกอบกับบริเวณการจัดกิจกรรมมีแสงสว่างค่อนข้างน้อย มีความสุ่มเสี่ยง ทำให้มีรุ่นพี่ที่ขาดจิตสำนึกกระทำการอันไม่สมควร ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำผู้กระทำผิดมาเข้ารับสารภาพและเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท พร้อมทำการขอขมาผู้ปกครอง รวมทั้งขอโทษนักศึกษาผู้เสียหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เยียวยาตามที่ผู้เสียหายและผู้ปกครองร้องขอเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท และได้ดำเนินการด้านโทษวินัยนักศึกษากับผู้กระทำความผิดและผู้นำนักศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบกิจกรรมอีกด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยน และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับนักศึกษาในภาพรวมทั้งหมดถึงเหตุ ความเสียหาย และผลกระทบที่เกิดขึ้น และจะควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ฯลฯ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มมาตรการการดูแลนักศึกษาให้เกิดความรัดกุม เข้มงวด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน