วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.)

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและการรั่วไหลทางเศรษฐกิจของธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) นำโดย ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 มีการหารือกันเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและการรั่วไหลทางเศรษฐกิจของธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ โดยมี อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

ข่าว : คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

[su_custom_gallery source=”media: 46920,46921,46922,46923,46924,46925,46926,46927,46928,46929″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน