วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

การสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เรื่อง “พลังอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”

21 ต.ค. 2020
10