วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ จับมือไทยเบฟเวอเรจผลักดันหลักสูตร ” ไม้สักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพรหมพันธุ์ กองพลพรหม และคณะ เข้าหารือความร่วมมือกับ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อหาแนวทางการบูรณาการจัดทำร่างแผนการเรียนการสอนระดับปฐมวัย หลักสูตร ” ไม้สักเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่ ” ร่วมกันระหว่างบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่ ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดแพร่ สร้างพื้นฐานทางอาชีพให้กับเยาวชนในพื้นที่อันมีวัตถุดิบของท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนำชัย ทนุผล

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
อาจารย์แม่โจ้-แพร่ สุดเจ๋ง “ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ” ร่วมกับ ดร.สุจิตรา โกศล (วว.) ผลักดันบ้านบุญแจ่ม เป็นชุมชนไม้มีค่าต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก