คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดกิจกรรมพิธีทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้นำนักศึกษา ชั้นปี 2 – 4 และนักศึกษาน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 569 คน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี จัดโดยงานบริการการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร นักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีทำบุญ ถวายสังฆทาน ถวายปิ่นโตอาหารคาวหวาน สวดมนต์เพิ่มสิริมงคล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เรียนรู้วิธีการให้ทาน การไหว้พระสวดมนต์ ทำพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาพุทธโดยพระสงฆ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรม และผู้นำนักศึกษาทีมรับผิดชอบจัดโครงการจะได้พัฒนาทักษะ การวางแผนตามกระบวนการบริหารงานคุณภาพ PDCA และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ข่าว : คณะผลิตกรรมการเกษตร

[su_custom_gallery source=”media: 46750,46751,46752,46753,46754,46755,46756,46757,46758,46759,46760,46761,46762,46763″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญเที่ยวงาน”ผลิตกรรมการเกษตรแม่โจ้” ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-20.00 น. ณ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี 2565
คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี
ธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ มอบเงินสนุบสนุน ร้าน AP SHOP คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตร “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนแอ่วกาดวัฒนธรรมเกษตรล้านนา”
คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ จัดงาน “หอมกาแฟชมดอกไม้”