พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ และผลิตภัณฑ์พืชกัญชงและกัญชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์ และผลิตภัณฑ์พืชกัญชงและกัญชา ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ซี.ที.พรอสเพอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 46200,46201,46202,46203,46204,46205,46206,46207,46208,46209,46210″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน