วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

กองพัฒนานักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีและนางอรณุตรา จ่ากุญชรผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
[su_custom_gallery source=”media: 46183,46184,46185,46186,46187,46188,46189,46190,46191,46192,46193,46194,46195,46196″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน