โครงการประกวด Product Champion

15 ต.ค. 2020
11

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการนำของท่าน อ.ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมคณะทำงานโดยอาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร จัดโครงการประกวด Product Champion “Champ of the Champ” ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกิบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion ณ โรงแรมแพร่นครา โดยได้รับเกียรติจากท่าน สมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Startup 2.เพื่อยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้าสู่ Product Champion “Champ of the Champ” และ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายธุกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้

[su_custom_gallery source=”media: 45737,45738,45739,45740,45741,45742,45743,45744,45745,45746,45747,45748,45749,45750,45751,45752,45753,45754″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
อาจารย์แม่โจ้-แพร่ สุดเจ๋ง “ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ” ร่วมกับ ดร.สุจิตรา โกศล (วว.) ผลักดันบ้านบุญแจ่ม เป็นชุมชนไม้มีค่าต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก