วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ทปอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญ เข้าร่วมงาน ไขข้อสงสัย“รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63”

ทปอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียน ม.6 ที่สนใจ

เข้าร่วมงาน ไขข้อสงสัย“รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63”

วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง 80-201 ชั้น 2 อาคารเรียนเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนี้ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
พบกับ เคล็ดลับการเตรียม Portfolio, เทคนิคการคัดเลือกสาขา รอบ 3
และ รอบ 4 ,รู้ทัน Timeline ตั้งเป้าหมายสู่ TCAS63

โดย รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร (ป้าแอ๊ว)
และ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ (พี่ก๊อง)
และพบพี่ๆ TCAS62

วิธีการลงทะเบียนง่ายๆ เพียงสแกนผ่าน QR Code หรือ ลิงค์
https://forms.gle/HvVwVyqGgKVrN8Ff9

(บริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 3460 โทรสาร 0 5387 3461