พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แม่โจ้-แพร่ฯ 63

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดตั้งแต่วันที่ 10-11 กันยายน 2563 โดยได้ีรับเกียรติจากนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ท่านอาจารย์ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงาน อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี ประธานคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และผู้แทนหน่วยงานได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมได้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอำเภอร้องกวาง สถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ผู้จัดโครงการ สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะเน้นในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และการแข่งขันในที่โล่งแจ้ง เช่นการแข็งขันจรวดขวดน้ำ เพื่อสอดคล้องคำว่า “New Normal” ที่เกิดขึ้นในยุค “COVID-19”

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

[su_custom_gallery source=”media: 39528,39529,39530,39531,39532,39533,39534,39535,39536,39537,39538,39539,39540,39541,39542,39543,39544,39545,39546,39547,39548,39549,39550,39551,39552,39553,39554,39555,39556,39557″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน