?????? สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล MAEJO RUN 2019 ??????

?????? สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิ่งการกุศล MAEJO RUN 2019 ??????
? วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
?‍♂️ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 27 ก.ย. – 31 ต.ค. 2562
? สมัครออนไลน์ที่ www.maejo.run
?‍♂️ ประเภท 14.4 กม. 450 บาท, ประเภท 5.5 กม. 400 บาท และ VIP 1,000 บาท(ไม่รวมค่าจัดส่ง) ค่าส่ง 60 ตัวต่อไป 20
? http://bit.ly/2lAoZPq สอบถามลงทะเบียน ,ชำระเงิน
? http://bit.ly/2m9nzLO สอบถามเรื่องทั่วไป
* หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน จะปิดรับสมัครทันที *