วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ – แพร่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

21 ต.ค. 2019
13

อำเภอร้องกวาง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอร้องกวาง, องค์กรบริหาร , กำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการกิ่งกาชาด พร้อมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวยบังคม พร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมี นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธาน ซึ่งในช่วงเช้าประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็นประกอบด้วยพิธีจุดเทียนพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอร้องกวาง

 

[su_custom_gallery source=”media: 3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ