วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมสัญจรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน ประชุมสัญจรสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวจุฬาลักษณ์ เครื่องดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ เยี่ยมชม 1. สำนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) 2. ศูนย์เครื่องมือห้องปฏิบัติการอุทยานสวนสมุนไพร 3. ศูนย์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) และ เสวนาเรื่อง “แนวทางการจัดพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร” โดย คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ประชุมสภาวิชาการออนไลน์ด้วยระบบโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 6/2563 และ เสวนาเรื่อง “แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมกวางบุษราคัม ชั้น 3 อาคารนำชัย ทนุผล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

[su_custom_gallery source=”media: 37575,37587,37586,37585,37584,37583,37582,37581,37580,37579,37578,37577,37576″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
กองกลางจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองกลาง เรื่อง แนวปฎิบัติในการจัดทำหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ( กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม , ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ )
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเสริมทักษะบุคลากร CANVA FOR BEGINNER