วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากราชบัณฑิตยสภา

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากราชบัณฑิตยสภา ให้เป็นสมาชิกภาคีสมาชิกแห่งราชบัณฑิตสภา สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชา ปฐพีวิทยา ( https://bit.ly/2YGmw66 )