วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จับมือ บ.ไทยคานาบิส จำกัด ร่วมวิจัยทดสอบสายพันธุ์เฮมพ์ (Hemp) ด้วยการปลูกในระบบอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท ไทยคานาบีส จำกัด ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมวิจัยทดสอบสายพันธุ์เฮมพ์ในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.วิโรจน์ สุ่มใหญ่ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคานาบิส จำกัด พร้อมด้วย นางสุกัลยา แลนด์ กรรมการบริษัท ไทยคานาบิส จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร. อานัฐ ตันโช หัวหน้าโครงการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายดอน แลนด์ นายสิโรตม์ ชูติวัตร กรรมการบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการทดสอบสายพันธุ์เฮมพ์ (Hemp) เพื่อหาปริมาณสาระสำคัญ THC และ CBD ด้วยการปลูกในระบบอินทรีย์ เป็นโครงการที่จะดำเนินงาน ร่วมกันศึกษาวิจัยและคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์เฮมพ์ (Hemp) หรือมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis SivaLsbsp. Sativa ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในประเทศไทย และมีปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการปลูกเชิงพาณิชย์ในระบบอินทรีย์ ทั้งในและนอกโรงเรือน. โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีคณะทำงานคณะหนึ่ง ในการดำเนินโครงการฯ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

[su_custom_gallery source=”media: 36245,36246,36247,36248,36249,36250,36251,36252,36253,36254,36255,36256,36257,36258,36259,36260,36261,36262,36263,36264,36265,36266,36267,36268,36269″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน