วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ติดตามเรื่องราวของการรู้เท่าทันสื่อ , สื่อดิจิตอล , สื่อใหม่ ในรายการแม่โจ้บริการสาธารณะ

16 ต.ค. 2019
12

ติดตามเรื่องราวของการรู้เท่าทันสื่อ , สื่อดิจิตอล , สื่อใหม่ ในรายการแม่โจ้บริการสาธารณะ โดย อาจารย์ ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
? ออกอากาศทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
? เวลา 13.00 – 13.55 น.
? FM 95.50 MHz เชียงใหม่ / FM 90 MHz ชุมพร
? ฟังย้อนหลัง www.mjuradio.com เร็วๆนี้