รศ. ดร.วีระพล ทองมา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์

11 ต.ค. 2019
12

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562 (2019 Outstanding UPLB Alumnus Award) และศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562 ในด้านการเป็นผู้นำการศึกษา (2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership Award) จากในงานฉลอง 101st UPLB Loyalty Day ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศฟิลิปปินส์ (University of the Philippines Los Ba?os)

Congratulations Associate Professor Dr. Weerapon Thongma Acting President of Maejo University received the 2019 Outstanding UPLB Alumnus Award and 2019 College Distinguished Alumnus for Educational Leadership Award in the 101st UPLB Loyalty Day Celebration

[su_custom_gallery source=”media: 3192,3193,3194,3195,3196,3197,3198,3199″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]