ประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว สำนักงามหาวิทยาลัย พร้อมให้การต้อบรับคณะกรรมการประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้งสำนักงานมหาวิทยาลัย และเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้มาตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมรับการประเมินจากภายนอก โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้คณะกรรมการ green office สนม. บุคลากร จะนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินภายนอกต่อไป

[su_custom_gallery source=”media: 26869,26870,26871,26872,26873,26874,26875,26876,26877,26878,26879,26880,26882,26883,26884,26885,26886,26887,26888,26889,26891,26892,26893,26894,26895,26896,26897,26898,26899,26900,26901,26902,26903,26904,26905″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]