วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M Thailand 2020) ระดับมหาวิทยาลัย”

30 ก.ย. 2019
13

วันที่ 28 กันยายน 2562 นางสาวณัฏฐา วิกาศ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ระดับมหาวิทยาลัย ในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M Thailand 2020) ระดับมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแผนศึกษาความเป็นไปได้ระดับมหาวิทยาลัยมาได้สำเร็จ และเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป