วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สสจ.แพร่ ปิดสถานที่สำหรับกักตัว 19 จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างความปลอดภัย

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.) ตามที่จังหวัดแพร่ โดยการนำของ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งสถานที่สำหรับกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม่ทราย อำกอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 15 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีความคลี่คลายไประดับหนึ่ง นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้อำนวยการสถานที่สำหรับกักตัว มีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา สร้างความปลอดภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนสถานที่ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ใช้เป็น สถานที่พักสำหรับนักศึกษาต่อไป นั้น *** สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับอำเภอร้องกวาง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างความปลอดภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่สำหรับกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หอพักนักศึกษาชาย) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาที่จะเข้าพักอีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้ สบายใจได้เลย “หอพักปลอดภัย..ห่างไกลโควิด 19” โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.แพร่ ส่วนราชการในท้องที่ พนักงานมหาวิทยาลัย อสม. ประชาชน เข้าร่วม ในการนี้ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ยังได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข้ป้องกันและพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยของคนแพร่ ต้องทำประโยชน์เพื่อคนเมืองแพร่ มหาวิทยาลัยยินดีที่จะรับใช้พี่น้องชาวแพร่ ต่อไป แม่โจ้-แพร่ฯนิวส์ สนับสนุนให้คนอ่านข่าวทุกคอมเมนท์ผู้เมนท์ต้องรับผิดชอบเอง // ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ