วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้-แพร่ฯ หนุนช่วยฝ่าวิกฤติ covid-19 ต่อเนื่อง ” กับโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ – น่าน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดปฐมนิเทศและทำสัญญาจ้างงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ – น่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานและแนะแนวทางในการทำงานกับผู้ร่วมงานให้มีความเข้าใจตรงกันและเกิดประสิทธิภาพของงานมากที่สุด ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนในวงกว้าง ทำให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือร่วมกันกับมหาลัยทั่วประเทศ ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในมหาลัยที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะเป็นหน่วยงานที่เข้าดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้น 30 ตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานให้รับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมด 70 คน ณ ห้องประชุม 104 อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

ภาพ / ข่าว  สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

[su_custom_gallery source=”media: 19627,19628,19629,19630,19631,19632,19633,19634,19635,19637,19638,19639,19640,19641,19642,19643,19644,19645″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
อาจารย์แม่โจ้-แพร่ สุดเจ๋ง “ผศ.ดร.วรรณา มังกิตะ” ร่วมกับ ดร.สุจิตรา โกศล (วว.) ผลักดันบ้านบุญแจ่ม เป็นชุมชนไม้มีค่าต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก