วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

พิธีบันทึกความเข้าใจ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ร่วมกันทำโครงการตำรวจพันธุ์ดี

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ โดยพลตำรวจตรีนันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เพื่อตกลงร่วมกันทำโครงการตำรวจพันธุ์ดี หรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดแพร่กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยมีอาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ รองคณบดี พันตำรวจเอกสวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรร้องกวาง เป็นพยาน และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ท่านผู้กำกับในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดแพร่

[su_custom_gallery source=”media: 19383,19382,19381,19380,19379″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

ภาพข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน