วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563 ทำนุบำรุงศาสนา-สืบสานประเพณี

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรร่วมทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีสำคัญในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเทียนพรรษาที่ได้ทำพิธีหล่อในวันนี้จะเตรียมนำไปประกอบพิธีเวียนเทียนพรรษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป

 

[su_custom_gallery source=”media: 17665,17666,17667,17668,17669,17670,17671,17672,17673,17674,17675″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน