คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม Kick off “Econ ZERO WASTE”

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
Kick off “Econ ZERO WASTE”
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมในงาน….
?เสวนา เรื่อง “พลังเล็กเปลี่ยนโลก
?ประกวดคำขวัญ Econ ZERO WASTE
?ประกวดบอร์ดนิทรรศการ 1A3R Econ ZERO WASTE

ลงทะเบียนภายในงาน …ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย