วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบกลางในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

10 มิ.ย. 2020
7

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระบบกลางในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

– หลักสูตร 4 และ 5 ปี รับผู้สำเร็จ ม.6 หรือเทียบเท่า

– หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน หรือต่อเนื่อง 2 ปี รับผู้สำเร็จ ปวส. หรือเทียบเท่า

•สมัคร : 9-11 มิถุนายน 2563

•ระบบสมัคร : www.admissions.mju.ac.th

•ส่งใบสมัคร 9-11 มิถุนายน 2563 : mju.admissions@gmail.com

•ประกาศผล : 13 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ 0 5387 3460 หรือ 0 5387 3469 โทรสาร 0 5387 3461