วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยนาโน ภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย

ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2563 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยนาโนภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุและวิธีการทำหน้ากากอนามัย ทั้งหมดจำนวน 2,000 ชิ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชน และวิธีการทำหน้ากากให้มีคุณสมบัติกันน้ำ กันฝุ่น และกันเชื้อโรค รวมถึงแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

[su_custom_gallery source=”media: 13540,13541,13542,13543,13544,13545,13546,13547,13548,13549,13550,13551,13552,13553,13555,13556,13557,13558,13559,13560,13561,13562,13563,13564,13565,13566,13567,13568,13569″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน