วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน

นักวิชาการสัตวบาลของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมนักศึกษาของคณะฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน 10 คน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโนที่ผลิตจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาฉีดพ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ให้กับร้านค้าในเครือข่ายของบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2563

[su_custom_gallery source=”media: 13343,13342,13341,13340,13339,13338,13337,13336,13335,13334,13333,13332,13331,13330″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

ข่าว : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน