คณะบริหารธุรกิจ จัดทำโครงการ ตู้เลิศน้ำใจ มีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ สู้ภัยโควิด-19 โ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการ ตู้เลิศน้ำใจ มีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ สู้ภัยโควิด-19 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีจิตศรัทธา นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน ความเอื้ออาทรของคนในสังคมเดียวกัน สร้างนิสัยลดความเห็นแก่ตัวของคน หยิบของแค่พอดี เหลือไว้เผื่อแผ่คนอื่นๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน