คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” เพื่อนน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสื่อกลางส่งมอบอาหารแก่น้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านตู้ปันสุข ณ บริเวณหน้าลิฟชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ ช่วยกันมอบสิ่งของเข้าตู้แบ่งปัน ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารแห้ง ปลากระป๋อง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม และอื่นๆ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของน้องๆ นักศึกษาในการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกด้วย

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์
[su_custom_gallery source=”media: 13176,13177,13178,13179,13180,13181,13182,13183,13184,13185,13186,13187,13188,13189,13190,13191,13192,13193,13194″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]