วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

แม่โจ้-ชุมพร มอบ Face Shiled ให้โรงพยาบาลละแม ป้องกันโควิด-19

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ พร้อมด้วยอาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ ได้มอบหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)