วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

สถานการณ์COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

? ติดเชื้อเพิ่ม 0 ราย
? รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 40 ราย
? เสียชีวิตสะสม 1 ราย
? เฝ้าระวังโรคทั้งหมด 1,560 ราย
? ไม่พบเชื้อ 1,499 ราย
? อยู่ใน รพ. 61 ราย

? ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้า จังหวัดเชียงใหม่ 1,509 ราย
? กักตัวครบ 14 วัน (ไม่พบเชื้อ) 1,509 ราย
? กักตัวอยู่ที่บ้าน 0 ราย
? กักตัวอยู่ที่ศูนย์ 17 ราย
? อยู่ระหว่างติดตาม 0 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนต่างอำเภอปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อกระจายในต่างอำเภอเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้ติดเชื้อในอำเภอเมืองลดลง ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เผยวันนี้มีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านได้แล้วกว่า 40 คน พร้อมเตรียม Hospitel เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วย
สำนักงานหาวิทยาลัย เร่งดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในอาคาร หลังจากพบว่ามีบุคลากรได้รับเชื้อโควิด-19 กำชับบุคลากรปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 164 ราย พร้อมออกคำสั่งให้สอดคล้องตามมาตรการของ ศบค.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น หลังวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากห้วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือให้ประชาชนยังคงใช้ชีวิตแบบ New Normal และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
จังหวัดเชียงใหม่ขอให้ผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงระบาด เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ที่ รพ. ใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง