สถานการณ์COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

? ติดเชื้อเพิ่ม 0 ราย
? รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 40 ราย
? เสียชีวิตสะสม 1 ราย
? เฝ้าระวังโรคทั้งหมด 1,466 ราย
? ไม่พบเชื้อ 1,409 ราย
? อยู่ใน รพ. 57 ราย

? ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เข้า จังหวัดเชียงใหม่ 1,509 ราย
? กักตัวครบ 14 วัน (ไม่พบเชื้อ) 1,509 ราย
? กักตัวอยู่ที่บ้าน 0 ราย
? กักตัวอยู่ที่ศูนย์ 8 ราย
? อยู่ระหว่างติดตาม 0 ราย