ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/mjuประกาศ-การปฏิบัติงานที่บ้าน-19-มีค-63-3ภาษาpdf.pdf” title=”mjuประกาศ การปฏิบัติงานที่บ้าน 19 มีค 63 (3ภาษา)pdf”]