วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ชี้แจงกรณีแถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2561-2562 ครั้ง42

03 มี.ค. 2020
8